ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

27 กรกฏาคม 2564

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน